หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 


นางนฤมล ปะเสทะโก
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด อบต.เลิงใต้
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เลิงใต้
 รองนายก อบต.เลิงใต้รองนายก อบต.เลิงใต้
 เลขานุการนายก อบต.เลิงใต้