หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เลิงใต้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อยู่ห่างจากอำเภอโกสุมพิสัย 15 กิโลเมตร 2 เนื้อที่ทั้งหมด 15,395 ไร่ หรือ 22.41 ตารางกิโลเมตร
 
   

รูปต้นไม้ ต้นหญ้า หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

รูปภาพน้ำ หมายถึง เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำ(แม่น้ำชี)

รูปภาพปลา หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปลาแม่น้ำ
 


 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแห่ใต้
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแก้งแก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเขวาใหญ่
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหัวขวาง  
 
 


 


 
 
 
ภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม มีบึง ลำห้วยและแม่น้ำชีใหลผ่าน ลักษณะดินเหนียวราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร พืช เศรษฐกิจที่สำคัญคือข้าว
 
 
อาชีพโดยทั่วไป ทำการเกษตร เลี้ยงปลากระชัง ผลผลิตที่สำคัญ คือ ข้าว ปลานิล ปลาดุก
 


 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,925 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,949 คน คิดเป็นร้อยละ 49.66

หญิง จำนวน 1,976 คน คิดเป็นร้อยละ 50.34
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 991 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 175.14 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านโนนขอนทอย 131 131 262 67  
2   บ้านโนนรัง 86 72 158 43
  3   บ้านเลิงใต้ 269 260 529 110  
4   บ้านเลิงบัว 241 285 526 123
  5   บ้านเลิงใต้ 120 118 238 74  
6   บ้านน้ำจ้อย 190 219 409 98
  7   บ้านเลิงใต้ 235 235 470 129  
8   บ้านเซียงส่ง 156 152 308 73
  9   บ้านน้ำจ้อย 112 106 218 63  
10   บ้านหนองหอย 195 184 379 94
  11   บ้านโนนขอนทอย 71 71 142 40  
12   บ้านเลิงใต้ 143 143 286 77
    รวม 1,949 1,976 3,925 991