หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง สำหรับเด็กนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ ประจำเดือนตุลาคม ๒๖๗๔ และปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ท่าตม นานายโยธิน จันทร์สว่าง - สวนนางทองอินทร์ เหล่าทองสาร ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 495 เมตร หนา 0.15 เมตร รวม ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ และหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ รายการ สำหรับกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ และหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ สำหรับกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ หมึกปริ้นเตอร์และตรายางชื่อจำนวน ๘ รายการ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเ เอ๔ และหมึกปริ้นเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างรถแบคโฮขุดลอกกำจัดวัชพืชและดินออกจากบริเวณท่อระบายน้ำเลิงเปลือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อลวดสลิงและยูแคลมป์รัดสายลวดสลิง เพื่อใช้ผูกแพสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19