หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมานางบุญเพียง พลอยกันหา ประกอบอาหารให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เลิงใต้ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข ๙๖๙๙ มหาสารคาม จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ,เก้าอี้) จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอไรส์ ชนิดจืด สำหรับเด็กนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์เพื่อใช้ในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ หมายเลขทะเบียน บธ ๔๓๐๘ มหาสารคาม โดยซ่อมเบาะ หลังคา และกันสาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43