หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลเลิงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน ๓ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารและเก้าอี้สำนักงานสำหรับกองช่าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลเลิงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลเลิงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ (ชั่วคราว) บ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24