หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา เบอร์ ๒๑ กระบอกฉีดยา พร้อมป้ายห้อยคอและบัตรบันทึก วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการและกระติกน้ำทรงเหลี่ยมสำหรับใส่วัคซีน ขนาด ๕.๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายนางนาง พันนาเคน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่จำนวน ๓ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เลิงใต้ จำนวน ๒๙๐ คน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่จำนวน ๓ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเลิงใต้ จำนวน ๗ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้าง่ซ่อมแซมถนนหินคลุกในพื้นที่ตำบลเลิงใต้ จำนวน ๕ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้าง่ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15