หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่และตรวจเช็คระบบไฟรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน บท 856 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]จ้างตรวจเช็คระยะและตรวจเช็คระบบเกียร์และคลัทซ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9699 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียน 3 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เลิงใต้ ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่เพื่อจำหน่ายสินค้า OTOP ผลผลิติทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบล ในงาน วันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทุ่นแพและเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]ซื้อต้นไม้ วัสดุในการจัดกิจกรรมและพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 และพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาปรับเกรด ไถพรวนพื้นที่ สำหรับปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี สำหรับเด็กนักเรียน 3 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เลิงใต้ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13