หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที สำหรับเด็กนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมดินถม ผิวจราจรลูกรัง รหัสสายทาง มค.ถ.93-009 สายทางบ้านเลิงใต้ ม.7 -พนังชลประทาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 4,050 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 15,907 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,770 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมดินถม ผิวจราจรลูกรัง รหัสสายทาง มค.ถ.93-009 สายทางบ้านเลิงใต้ ม.7 -พนังชลประทาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 4,050 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 15,907 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,770 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทะเบียน บธ ๔๓๐๘ โดยตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายประมวล ปะเสทะโก - พนังกั้นน้ำบ้านโนนรังเส้นลงบึงควายน้อย บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหลังโรงเรียนบ้านเลิงใต้ - ประตูระบายน้ำบ้านเซียงส่ง บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (เข็มฉีดยา เบอร์ ๒๒ กระบอกฉีดยาและป้ายคล้องคอ) จำนวน ๕๘๔ ชุด เพื่อใช้ตามโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมดินถม ผิวจราจรลูกรัง รหัสสายทาง มค.ถ.93-009 สายทางบ้านเลิงใต้ ม.7 -พนังชลประทาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 4,050 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 15,907 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,770 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 28 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับนักกีฬาจำนวน ๒๙๖ คน ๆ ละ ๕๐ บาท ๑ วัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเลิงใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเลิงใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35