หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 


นายลายไท ไชยหงษา
ประธานสภาฯ
 


นายเด่น พรหมเพียร
รองประธานสภาฯ


นายบุญนาค สุวรรณคุณ
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายอี๋ แทนลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายแสวง สีมามาตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายพรชัย วงศ์คำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายวินัย นาถาดทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายชุมพล ดาพาโย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายพรชัย แดนดงเมือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3