หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

 
 
 
 
     
 


นายกิตติ ซ้ายขวา
ประธานสภาฯ
โทร : 080-0133702
 


นายสุวรรณ คำภาศรี
รองประธานสภาฯ
โทร : 082-8533669


นายเด่น พรหมเพียร
เลขานุการสภาฯ
โทร : 093-1869656
 
 


นางเดือนจิตร์ พันนาเคน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 099-4724578


นางสาวเปรมวดี น้อยนอนเมือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 088-4547447


นางสุปราณี กงเพชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 080-6462815


นายประสงค์ ศิริบัติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 061-8042781


นายพีรพล อัมพวา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 065-5872581


นายเจิมศักดิ์ ดาพาโย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 083-3443958