หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 11.40 น. โดย คุณ ธนศักดิ์ สาวิกัลป์

ผู้เข้าชม 5 ท่าน