หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 

 
 
 
 
     
  
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 13.45 น. โดย คุณ รัตนธิดา ตะวัน

ผู้เข้าชม 66 ท่าน