หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 

 
 
 
 
     
  
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้  
 

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๓๑ ประกอบข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ (รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้)

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 11.24 น. โดย คุณ รัตนธิดา ตะวัน

ผู้เข้าชม 51 ท่าน