หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ เรื่อง ประกาศสัดส่วนการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2564 เวลา 13.29 น. โดย คุณ ธนศักดิ์ สาวิกัลป์

ผู้เข้าชม 16 ท่าน