หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 2564 เวลา 09.06 น. โดย คุณ ธนศักดิ์ สาวิกัลป์

ผู้เข้าชม 7 ท่าน