หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้  28 ม.ค. 2563 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)  17 มิ.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม  17 มิ.ย. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  17 มิ.ย. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  17 มิ.ย. 2562 1633
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  17 มิ.ย. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีป้าย  17 มิ.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่อคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  17 มิ.ย. 2562 45
  (1)     2      3      4      5