หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.โคกพระ   ประชุมคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรอง คัดเลือกผู้สูงอายุ/คนพิการที่มีสิทธิได้รับการซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัย   24 พ.ย. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เลิงใต้   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563   24 พ.ย. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.โคกพระ   โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ/คนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย   13 พ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เลิงใต้   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปี2564   27 ต.ค. 2563 157
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โคกพระ   ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   14 ต.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โคกพระ   แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี   14 ต.ค. 2563 33
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โคกพระ   ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุ   14 ต.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เลิงใต้   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผด.5)   12 ต.ค. 2563 44
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 46