หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เลิงใต้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
ปลัด อบต. (๐๐)
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน (12)
 
สำนักปลัด อบต. (01)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง (04)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
  งานนิติการ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานบริหารงานสาธารณสุข
  งานบริการสิ่งแวดล้อม
  งานรักษาความสะอาด
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานพัฒนาชุมชน
  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
  งานส่งเสริมการเกษตร
   
 
  งานการเงินและบัญชี
  งานพัสดุและทรัพย์สิน
  งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองช่าง (05)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
กองการศึกษาฯ (08)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
  งานแบบแผนและก่อสร้าง
  งานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
   
   
   
 
  งานบริหารการศึกษา
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม