หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เลิงใต้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการดำเนินงาน 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 68  
 
ผลกำรด ำเนินงำนรอบ ๖ เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนำคม ๒๕๖๕) [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
-ทดสอบ ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี- [ 10 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 210  
 
  (1)