หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เลิงใต้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
         

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    จำนวน 46 เส้น

ถนนลาดยาง จำนวน 2 เส้น

ถนนลูกรัง จำนวน 21 เส้น

ถนนดินในตำบล จำนวน 2 เส้น
 
         
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายแม้ว จำนวน 1 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 11 แห่ง

พนังกั้นน้ำ จำนวน 5 แห่ง
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำห้วย จำนวน 2 สาย
 
ลำห้วยเชียงส่ง
ลำห้วยน้อย
  แม่น้ำ จำนวน 1 สาย
 
แม่น้ำชี    
  หนองน้ำ จำนวน 5 แห่ง
 
หนองสิม อยู่ในพื้นที่บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ 3
หนองบุ่ง อยู่ในพื้นที่บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ 3
 
หนองเลิงเปลือย อยู่ในพื้นที่บ้านเลิงบัว หมู่ที่ 4
กุดโก่ง อยู่ในพื้นที่บ้านเลิงบัว หมู่ที่ 4
 
หนองเบ็ญ อยู่ในพื้นที่บ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ 6    
  บึงมี จำนวน 3 แห่ง
 
บึงบัว อยู่ในพื้นที่บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ 7
บึงสองชั้น อยู่ในพื้นที่บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ 3
 
บึงควายน้อย อยู่ในพื้นที่บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ 2, 5    
 
 
ทรัพยากรดิน โดยทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย เหมาะสำหรับทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์
 
         

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    จำนวน 1 ศูนย์

ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น จำนวน 498 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น
    จำนวน 82 คน

ตำรวจอาสาประจำหมู่บ้าน 2 รุ่น
    จำนวน 230 คน

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน
    จำนวน 63 คน

กลุ่มแม่บ้าน 12 หมู่ จำนวน 240 คน