หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เลิงใต้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
ประชาชนตำบลเลิงใต้ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ คนในชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณีประจำถิ่น โดยประชาชนส่วนใหญ่ จะยึดถือตามประเพณีดั้งเดิม ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนไทย มีการทำบุญต่างๆ ตามความเชื่อที่สิบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ
 
         

วัด จำนวน 4 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง
 
         

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชน
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
    จำนวน 1 แห่ง
 
         

สถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบล
    จำนวน 1 แห่ง

อันตราการใช้ส้วมราดน้ำ 100 %