หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางนฤมล ปะเสทะโก
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 043-706941


นายพิสิษฐ์ ลอกไธสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-8608681


นางจุฬาภรณ์ ประภาษี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 084-5146918