หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางนฤมล ปะเสทะโก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายพิสิษฐ์ ลอกไธสง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางจุฬาภรณ์ ประภาษี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม