หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 


นางรพีพร สุวรรณเลิศ
ปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 


นางรัตนธิดา ตะวัน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางทิพวรรณ โททำ
นักจัดการงานทั่วไป


นายเอกรินทร์ ฉัตรสุวรรณ์
นักทรัพยากรบุคคล


นายดนัย ละมุลตรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุภาภรณ์ วิชัย
เจ้าพนักงานธุรการ


นายศักดิ์ศรี มาตย์งามเมือง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายทองแดง ชัยโชค
ภารโรง