หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 

 
 
 
 
     
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางทิพวรรณ โททำ
นักจัดการงานทั่วไป


นางจิรพร สุ่มมาตย์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาววิมลฉัตร ผิวผัน
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวสุภาภรณ์ วิชัย
เจ้าพนักงานธุรการ


นายศักดิ์ศรี มาตย์งามเมือง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายทองแดง ชัยโชค
ภารโรง


นางมะณี ศรีวิลัย
แม่บ้าน