หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 


นางรพีพร สุวรรณเลิศ
ปลัด อบต.
 
กองคลัง
 


นางนฤมล ปะเสทะโก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางพัชรี โพธิ์เกตุ
นักวิชาการพัสดุ


นางคำพันธ์ สลับทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางอภิฤดี สิงห์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี