หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 

 
 
 
 
     
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
กองคลัง
 


นางนฤมล ปะเสทะโก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางพัชรี โพธิ์เกตุ
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวสถาพร นันทะชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 0612393629


นางคำพันธ์ สลับทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายธนศักดิ์ สาวิกัลป์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0857593711


นางอภิฤดี สิงห์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี