หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 


นางรพีพร สุวรรณเลิศ
ปลัด อบต.
 
กองช่าง
 


นายพงษ์สิน สังขะทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายบรรจง ศรีทรัพย์
นายช่างโยธา


นายณพงศ์ พรหมแสนวิเศษ
นายช่างไฟฟ้า