หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 


นางรพีพร สุวรรณเลิศ
ปลัด อบต.
 
กองสวัสดิการสังคม
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางอรทัย ดวงจันทา
นักพัฒนาชุมชน