หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 


นางรพีพร สุวรรณเลิศ
ปลัด อบต.
 
กองส่งเสริมการเกษตร
 


นายพงษ์สิน สังขะทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


นายดาวศรี วงศ์โพธิสาร
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายสมชาย ศิริทะราช
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายจำรูญ เหล่าเจริญ
พนักงานจ้างเหมา


นายโกเมนท์ น้อยนอนเมือง
พนักงานจ้างเหมา