หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 

 
 
 
 
     
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
กองสาธารณสุขฯ
 


นางจุฬาภรณ์ ประภาษี
ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาววิมลฉัตร ผิวผัน
นักวิชาการสาธารณสุข