หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เลิงใต้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
 
แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม (ก่อสร้าง,ปรับปรุง,บำรุงรักษา ถนน สะพาน ร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

โครงการยกระดับถนน

โครงการก่อสร้างสะพาน
แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ น้ำอุปโภคบริโภค

โครงการขุดลอกหนองน้ำ ห้วย หนอง คลอง สระน้ำ

โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดิน ห้วย หนอง สระ

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำสาธารณะ

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างระบบประปา

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ
แนวทางการพัฒนาด้านระบบไฟฟ้า

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร