หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เลิงใต้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
สร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ
 
ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพและการผลิตให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม