หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เลิงใต้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
สอบถามวาระการเก็บขยะมีพิษ (ถังขยะแดง) ของบ้านเลิงใต้หมู่ 12 ประจำปี 2566
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.14 น.

เรื่อง สอบถามวาระการเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ หลอดไฟ,แบตเตอรี่, และขยะมีพิษประเภทอื่นๆ (ถังขยะแดง) ของบ้านเลิงใต้หมู่ 12 ประจำปี 2566
เรียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

อันเนื่องมาจากกองฯได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน โดยประชาชนกรอกแบบบสอบถามหัวข้อ
ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม การมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน พร้อมอนุเคราะห์อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ ถังขยะเปียกลดโลกร้อนณ.วัดบ้านเลิงใต้ ของช่วงเช้าเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

ซึ่งในการอบรมในวันนั้น มีประเด็นและเสนอแนะระหว่างประชาชน, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12,5 และวิทยากรผู้ให้การอบรม
คือประเด็น ช่วงวาระในการเก็บขยะจากถังสีแดง (ซึ่งถังจะอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ และมีการจัดเก็บขยะประเภทมีพิษประเภทหลอดไฟฟ้า, แบตเตอรี่, วงจรอิเล็กทรอนิกส์ )
ในที่อบรมมีการร้องขอให้กองฯแจ้งวาระการเก็บขยะดังกล่าวล่วงหน้าให้ประชาชนทราบ ....โดยวิทยากรรับทราบโดยบอกว่าวาระการจัดเก็บขยะฯจะอยู่ในช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2566

พร้อมจะแจ้งวันที่มาจัดเก็บให้ทราบอีกครั้ง เมื่อช่วงเวลานั้นมาถึง

ณ.ขณะนี้ ได้สิ้นสุดเดือนกรกฎาคมเข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอเรียนสอบถามกองฯ
เกี่ยวกับวาระการเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ หลอดไฟ,แบตเตอรี่, และขยะมีพิษประเภทอื่นๆ (ถังขยะแดง) ของบ้านเลิงใต้หมู่ 12 ประจำปี 2566 ดังนี้

- ทางกองฯได้กำหนดวันวาระ ในการเก็บขยะดังกล่าวคือวันที่เท่าไหร่ ?
โดยขอความอนุเคราะห์ให้กองฯ โปรดแจ้งให้ทราบทางกระดานสนทนานี้ พร้อมแจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ให้โปรดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา 7 วัน

- เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 (คนใหม่) ยังมิได้รับการอบรมจากทางกองเมื่อวันที่ 9 กพ.ที่ผ่านมา
และจากการสอบถามด้วยวาจาเมื่อวันที่ 14 ก.ค. ที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่าผู้ใหญ่บ้านฯยังไม่ทราบว่าทางกองฯมีวาระจัดเก็บขยะดังกล่าวประจำปี  
ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์ให้กองฯ โปรดบรีฟรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับ ประเภทของขยะที่นำมาทิ้งว่ามีขยะประเภทอะไรบ้าง(แบตเตอรี่, หลอดไฟ,ขยะมีพิษอื่นๆตามที่กองฯกำหนดเอาไว้ ),
ข้อห้ามข้อยกเว้นของขยะที่นำมาทิ้ง(ห้ามนำหลอดไฟที่แตก), ข้อแนะนำอื่นๆ(เช่นการแพ็คขยะใส่กล่องก่อนนำมาทิ้ง) เพื่อเป็นองค์ความรู้แก่ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่นำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์แจ้งลูกบ้านอย่างไม่คลาดเคลื่อน

จึงเรียนมาให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้รับทราบ
เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดการต่อขยะมีพิษ อันเป็นผลดีแก่ประชาชนและองค์กรในแง่ยั่งยืนด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
รุ่งเรือง

เขียนโดย   คุณ รุ่งเรือง ราษฎรบ้านเลิงใต้หมู่ 12 ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
วันที่ 31 ก.ค. 2566 เวลา 14.15 น. [ IP : 49.49.248.51 ]
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์   เลือกไฟล์ 
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  (1)