หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เลิงใต้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
แจ้งอบต.เลิงใต้โปรดตัดลิดรอนแนวกิ่งไม้และพุ่มไม้ที่ยื่นออกมาปกคลุมแนวข้างถนนบ้านเลิงใต้
***** เนื้อหาโดยย่อ : แจ้งให้ตัดลิดรอนพุ่มไม้ที่รกครึ้มและมีกิ้งยื่นมาปกคลุมข้างทางของถนนลาดยางบ้านเลิงใต้ (ตั้งแต่สามแยก SMLหมู่ 3 - บึงควายน้อย - โค้งหักศอก - รพ.สต.เลิงใต้ - อบต.เลิงใต้ ) และเรียกร้องให้อบต. วางแผนจัดทำวาระตัดลิดรอนกิ่งไม้ซ้ำในอนาคต *******

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.36 น.

เรื่อง : แจ้งอบต.เลิงใต้โปรดตัดลิดรอนแนวกิ่งไม้และพุ่มไม้ที่ยื่นออกมาปกคลุมแนวข้างถนนบ้านเลิงใต้

เรียน : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้, ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
( และข้อความนี้ได้ทำเป็นหนังสือส่งผ่านอีเมลของอบต.เลิงใต้ 6440314@dla.go.th เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เวลา 18.18น.)

อ้างถึง1. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านเว็ปไซต์อบต.เลิงใต้ ( URL: https://www.lerngtai.go.th/vision.php )
2. บทบาทหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
( เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านเว็ปไซต์ URL : https://www.lerngtai.go.th/duty.php )
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ข้าพเจ้าคือประชาชนผู้อาศัยในพื้นที่หมู่ 12 บ้านเลิงใต้ ภายใต้พื้นที่การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ได้สัญจรผ่านเส้นถนนลาดยางเส้นจากบ้านเลิงใต้เริ่มต้นจากร้านค้า SML หมู่ 5 ไปยังทางโค้งไปสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลิงใต้ผ่านที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้อยู่เสมอ ข้าพเจ้าพบว่าริมข้างทางของถนนเส้นดังกล่าวมักมีพุ่มไม้ที่สูงรกครึ้ม รวมทั้งกิ่งไม้ยื่นออกมาทั้งสองข้างทาง กิ่งไม้เหล่านี้สร้างอุปสรรคสำหรับการสัญจรไม่น้อยเช่น.....

1.กิ่งไม้บดบัดมองเห็นไม่ถนนข้างหน้าไม่ชัด อาจบดบังทัศนวิสัยขณะสัญจรบนท้องถนน ทำให้อาจมองไม่เห็นรถที่อยู่ข้างหน้า มองไม่เห็นรถที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้  

2.ความเสี่ยงอันตราย  บริเวณพุ่มไม้ที่รกครึ้มเหล่านี้ อาจเป็นที่ซ่อนและกำบังของเหล่าบรรดามิจฉาชีพ, โจร, บุคคลเร่ร่อน, ผู้มีสติไม่สมประกอบ หรือผู้ไม่หวังดีดักประทุษร้ายร่างกาย หวังเอาชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้สัญจรไปมาได้

2.1.เพราะจากประสบการณ์จริงของข้าพเจ้าเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30น.โดยประมาณ ข้าพเจ้าขี่จักรยานบนเส้นถนนดังกล่าว ทันใดนั้นมีชายสติไม่สมประกอบได้ซ่อนตัวและวิ่งออกจากพุ่มไม้ ออกมายืนกางมือดักข้าพเจ้ากลางถนนโดยไม่ทราบวัตถุประสงค์ว่าต้องการอะไร ข้าพเจ้าจึงรีบถอยรถออกจากบริเวณนั้น

3.อาจเป็นแหล่งซุ่มหรืออาศัยของสัตว์มีพิษเช่น งู, สุนัขจรจัด, ลิง(ที่มักพลัดหลงจากวนอุทยานโกสัมพีเป็นประจำ) หรือสัตว์มีพิษอื่นๆ ซึ่งอาจทำอันตรายแก่ผู้เดินสัญจรไปมาได้

ด้วยที่มาและปัญหารวมทั้งความเสี่ยงเหล่านี้ ข้าพเจ้าผู้เป็นราษฎรและถือสัญชาติไทยเป็นผู้เสียภาษีอากรตามกฎหมาย ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากถนนเส้นดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นระบบสาธารณูปโภคในชุมชน
ขออ้างสิทธิ์ตามอ้างถึง3. มาตรา ๔๑(๒), ๔๓(๒) แจ้งปัญหาเหล่านี้ถึงหน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและดำเนินการแก้ไขตามอ้างถึง1. และ 2. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-ประการที่หนึ่ง : ข้าพเจ้าขอแจ้งที่มาและปัญหาในข้อที่ 1-3 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยพุ่มไม้ดังกล่าวสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

( ยกตัวอย่างเช่น
พุ่มไม้ระหว่างเสาไฟฟ้าแรงสูงหมายเลข114-115-116,
พุ่มไม้บริเวณโค้งถนนหักมุม 90 องศาทั้ง 2 ฝั่งอยู่ระหว่างเสาไฟฟ้าแรงสูงหมายเลข108 - 109 -110,
พุ่มไม้บริเวณหน้าร้านวัสดุก่อสร้าง(ขอสงวนชื่อร้าน),
พุ่มไม้รกครึ้มทั้งสองฝั่งบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลิงใต้หรือบริเวณเสาไฟฟ้าแรงสูงหมายเลข105,
พุ่มไม้บริเวณเสาไฟฟ้าแรงสูงหมายเลข100เลยร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ไป 30 เมตร)

-ประการที่สอง : ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้โปรดแจ้งไปยังหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบแนวกิ่งไม้เหล่านี้
โปรดแต่งตัดลิดรอนแนวกิ่งไม้และพุ่มไม้ที่ยื่นออกมากีดขวางข้างทางเหล่านี้ ให้สั้นและเรียบร้อยมิให้บดบังทัศนวิสัยอันเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรและความเสี่ยงอื่นๆตามข้อ 1-3 ซึ่งอาจเป็นเหตุนำไปสู่ความสู่เสียทั้งร่างกาย, ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ถนนดังกล่าว

เพราะนอกจากเหตุการณ์ในข้อ2.1นั้น ในอดีตก็เคยมีกรณีดักปล้น-จี้ทำร้ายร่างกายหวังต่อทรัพย์สินต่อประชาชน บนถนนลาดยางเส้นคลองชลประทานบ้านเลิงใต้-บ้านเลิงบัว-บ้านโนนขอนทอย-บ้านคุยโพธิ์มาแล้ว

บางเหตุการณ์ก็เคยเป็นข่าว บางเหตุการณ์ก็ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้
จากเหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอาชญากรรมดักปล้นจี้บนถนนเส้นตำบลเลิงใต้เหล่านี้เกิดขึ้นจริง ความน่าจะเป็นที่คนร้ายจะดักซุ่มอยู่พุ่มไม้ดังกล่าวย่อมมีได้เช่นกัน

โปรดอย่าลืมว่าประชาชนจำนวนมากใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะสัญจร โดยเฉพาะเด็กนักเรียนและเยาวชนต้องใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อไปเรียนในตัวอำเภอและตัวจังหวัดอยู่เสมอ กลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุด !!!!!

-ประการที่สาม : ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ตำบลเลิงใต้
โปรดวางแผน-จัดวาระการแต่งตัดลิดรอนแนวกิ่งไม้และพุ่มไม้ที่ยื่นออกมากีดขวางข้างทางถนนในตำบลเลิงใต้ทั้งหมด อย่างเป็นรูปธรรม

โดยวาระนี้อาจจะเกิดขึ้นทุก 2 เดือนในหน้าฝน/4 เดือนในฤดูกาลอื่นๆ

เนื่องจากประเด็นและปัญหานี้ ข้าพเจ้าเคยส่งหนังสือแจ้งอบต.เลิงใต้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.03 น.(ซึ่งอยู่ในหัวข้อที่ 3. ของหนังสือฉบับนั้น ต่อมาอบต.เลิงใต้รับทราบเรื่องและออกหนังสือราชการหมายเลข มค.78801/651 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนต่อไป)

จึงเรียกร้องให้อบต.เลิงใต้ นำเรื่องดังกล่าวนำมาพิจารณาอีกครั้งเพื่อจัดทำเป็นแผน-ภาระงานประจำปี โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนร้องเรียนซ้ำในครั้งต่อไป

การช่วยกันสอดส่องดูแลท้องถนนและภูมิทัศน์รอบข้างอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน้าที่ของทุกคนและทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาชนที่มีข้อบัญญัติเอาไว้ในอ้างถึง3. มาตรา ๕๐(๒) และฝ่ายองค์กรของรัฐตามบทบาทอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้

ข้าพเจ้าในฐานะประชาชนคนหนึ่งได้ประสงค์ทำหนังสือฉบับนี้ ตามบทบาทและหน้าที่และสิทธิ์ที่มีโดยชอบธรรมแล้ว

จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้รับเรื่องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้วยจะขอบคุณยิ่ง

เพื่อการพัฒนาชุมชนในตำบลเลิงใต้ในทิศทางที่ดีและยั่งยืนตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ
นายรุ่งเรือง

เขียนโดย   คุณ นายรุ่งเรือง ราษฎรบ้านเลิงใต้หมู่ 12 ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังห
วันที่ 19 ส.ค. 2566 เวลา 09.36 น. [ IP : 171.101.93.210 ]
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์   เลือกไฟล์ 
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  (1)