หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ   79 0 1 ธ.ค. 2562
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ   107 0 5 ก.ค. 2562
รับทำโมเดล   652 0 5 ธ.ค. 2561
เว็บไซต์ อบต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เปิดให้บริการแล้วค่ะ  1213 0 30 ก.ย. 2560
  (1)